Dagens chef- en mångfaldens ledstjärna

I det senaste numret av Du och jobbet skriver Gina Sharro en inspirerande artikel kring hur chefen kan vara en ledstjärna i mångfaldsarbetet. Artikeln tar upp hur chefer och ledare kan använda sig av det viktigaste verktyget de har, värderingar, när de fattar beslut som påverkar medarbetare kunder och affärer i snabbt föränderlig och globaliserad…

Details