Mäta mångfald i årets Almedalen

Välkommen till Nyckeltalsinstitutets seminarium om att mäta mångfald där Gina Sharro, Mångfaldskonsult på eQuals AB, ingår i panelen och föreläsningen om att mäta mångfald. Får man, kan man, bör man mäta utländsk bakgrund? Ett seminarium om hur vi går tillväga för att bedriva ett målmedvetet mångfaldsarbete. Med hjälp av kartläggning och analys går det att målsätta…

Details