Expertis inom diskriminering, MR, arbetsrätt och arbetsmiljö

Våra specialister kan hjälpa till med bland annat att ta fram och implementera personalhandböcker, policydokument, jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplaner, lönekartläggningar, nulägesanalyser, rekryteringsprocess och säkerställa att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter på området enligt lag.

Läs mer i menyn ovan!