Vi kan biträda med heltäckande rådgivning och tillsammans ta ett helhetsgrepp om arbetet med att upprätta erforderliga dokument för verksamhetens arbete med policy, jämställdhet och mångfald. Vi kan bistå med juridisk rådgivning inom bland annat lagstiftningsområdet diskrimineringslagen, arbetsrätt, och arbetsmiljörätt.

Juridisk expertis inom diskriminering, MR, arbetsrätt och arbetsmiljö

Våra specialister kan hjälpa till med att:

Oklara fall?

Vill ni veta om det finns risk för diskriminering eller trakasserier på er arbetsplats? .

  • Vi gör en bedömning av oklara fall, processer och rutiner utifrån lagstiftning och praxis.
  • Integrerar andra lagar såsom Socialtjänstlagen, mänskliga rättigheter och arbetsrätt med diskrimineringslagen.
  • Jämlikt bemötande och service. Vi hjälper er att uppnå det i enlighet med lagens krav.

Kontakt

Vårt utbud

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.

[ssba]