Användarvillkor

Tack för att du använder eQuals AB:s webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av eQuals AB. Genom att gå in på eQuals AB:s webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna samt för rådgivning gäller dessa Användarvillkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt som det har avtalats särskilt om med kund, har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

eQuals AB förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. eQuals AB förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet
De produkter, tjänster och rådgivning som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. eQuals AB tillhandahåller inte produkter, tjänster och rådgivning till personer om eQuals AB anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen
Allt material som eQuals AB har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av eQuals AB.

De varumärken eller andra kännetecken som eQuals AB äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från eQuals AB. eQuals AB:s varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser
eQuals AB ansvarar inte i något fall för länkar från någon av eQuals AB webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till eQuals AB webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från eQuals AB för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från eQuals AB webbsidor.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via eQuals AB webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om eQuals AB alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan eQuals AB inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

eQuals AB ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.
Om du har frågor kring eQuals AB Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på postadress c/o TNS Sifo, Vasagatan 11, 114 78 Stockholm.

Användarvillkor Fråga Gina / Fråga Juristen Q
Tack för att du använder eQuals AB webbplats Fråga Gina och /eller Fråga Juristen Q. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen, särskilt vad beträffar frågor och svar av Fråga Gina och/eller Fråga Juristen Q som besvaras av Gina Sharro ägaren av eQuals AB. Fråga Gina och /eller Fråga Juristen Q omfattas av dessa villkor även om enbart ett av namnen används nedan. Dessa Användarvillkor gäller oavkortat Fråga Gina och /eller Fråga Juristen Q.

Dessa villkor Användarvillkor gäller för webbplatser som tillhandahålls av eQuals AB . Genom att gå in på eQuals AB:s webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna vad beträffar Fråga Juristen Q godkänner du Användarvillkoren.

För de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen av Fråga Juristen Q gäller dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor ska ses som ett komplement till våra allmänna Användarvillkor för webbplatsen eQuals AB och dessa villkor specificerar vad som särskilt kan gälla för Fråga Juristen Q och har företräde framför andra användarvillkor.

eQuals AB förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Vi förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsens Fråga Juristen Q:s tjänst liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Länkar till och från våra webbplatser
eQuals AB ansvarar inte i något fall för länkar från någon eQuals AB webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Gina Sharro eQuals AB:s webbplats.

Det krävs skriftligt tillstånd från Gina Sharro, eQuals AB för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Branschorganisationen Genusföretagarna och Gina Sharro, eQuals AB webbsidor, särskilt vad angår Fråga Juristen Q.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen om Fråga Juristen Q är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatsens Fråga Juristen Q.

Även om vi alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan vi inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Gina Sharro, eQuals AB ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.
Om du har frågor kring Användarvillkor är du välkommen att eQuals AB på postadress c/o TNS Sifo, Vasagatan 11, 114 78 Stockholm.

Övrig och allmän information

Varför finns Fråga Gina/Juristen Q?
Fråga Juristen Q:s syfte är att ge privatpersoner och mindre företag snabb, enkel och kostnadsfri juridisk rådgivning. Det är samtidigt av stor nytta att vi bidrar på området i fråga om diskriminering, jämlikhet, mångfald och jämställdhet.

Hur ställer jag en fråga till Fråga Gina/ Fråga Juristen Q?
Juridiska frågor insändes via formuläret på Fråga Juristen Q:s kolumn. Vi besvarar inte frågor personligen via e-post och inte heller via telefon. Övriga spörsmål till Fråga Juristen Q tas emot via formuläret på Kontaktsidan på webbplatsen. Alla frågor som besvaras kommer att publiceras på webbplatsen i Fråga Juristen Q:s kolumn tillsammans med tillhörande svar.

Kan jag vara anonym?
När du skickar en fråga måste du alltid ange namn, adress och e-postadress. Uppgifterna behandlas med sekretess och läggs aldrig ut på webbplatsen. Alla personuppgifter behandlas också i enlighet med personuppgiftslagen. Vill du vara säker på att du inte kan identifieras måste du också tänka på hur frågan formuleras. Undvik utmärkande detaljer, exakta platser eller klockslag och liknande som gör att frågan kan härledas till dig.

Besvarar Fråga Gina/ Fråga Juristen Q alla frågor?
Fråga Gina/ Fråga Juristen Q förbehåller sig rätten att inte besvara alla inkommande frågor. Då en fråga tidigare besvarats och finns i vår databas på hemsidan kommer vi inte att besvara frågan på nytt utan endast hänvisa till detta svar.

Hur snabbt får jag svar?
Det beror helt och hållet på frågans omfattning och komplexitet samt belastning på Fråga Gina / Fråga Juristen Q vid tillfället.

Fråga Gina / Fråga Juristen Q av Gina Sharro, eQuals AB:s ansvar
Erfordras garanterad korrekthet i svaren bör ni vända er till professionell yrkesman för att få hjälp med just ditt ärende/fråga. Vi ansvarar inte för den information som lämnas på webbplatsen. Inga krav kan riktas mot oss pga. den information Fråga Gina/ Fråga Juristen Q Gina Sharro eQuals AB lämnar på webbplatsen.

< Tillbaka