Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vill ni attrahera och hitta de bäst lämpade jobbkandidaterna? Söker ni att öka mångfalden på er arbetsplats eller vill ni ta del av affärs- och verksamhetsnyttan med mångfald?

Svaren får ni på vårt frukostseminarium om Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för en kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering!

Sverige är ett mångkulturellt land med ca 2.5 miljoner människor med kopplingar till olika kulturer. Att få in mångfald i verksamheten är därför av avgörande betydelse för att kunna konkurrera och attrahera talanger och är även en fråga om hållbart företagande.

Hur kan verksamheter initiera och utveckla arbetet för ökad mångfald på arbetsplatsen? Hur kan man kvalitetssäkra rekryteringen så att den är kompetensbaserad och likabehandlande, istället för subjektiv och exkluderande? Hur spelar våra normer, attityder och organisationskultur en avgörande roll för ökad mångfald/affärsnytta?

Seminariet ger dig en kort introduktion i ämnet och guidar dig genom rekryteringens 10 steg för ökad mångfald. Du får konkreta verktyg och metoder.

Välkommen!
Vi bjuder på kaffe eller te och fikabröd. Seminariet är kostnadsfritt men vid frånvaro förbehåller vi oss rätten att debitera er en summa på 300 kronor.

Nästa kurstillfälle: Kommer inom kort,

Tid: 08.00 – 08.45

Adress: Blå hallen, Vasagatan 11, mitt i city, ett stenkast från Centralstationen och Arlanda Express, hitta hit >>

Anmälan: Eventbrite

Kursavgift: Seminariet är kostnadsfritt men vid frånvaro förbehåller vi oss rätten att debitera er en summa på 300 kronor.

 

Våra andra utbildningar

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.