Vår utgångspunkt är att om vi ökar förståelsen för de olikheter som finns så kan vi också utnyttja fördelarna med att vi är olika.