eQuals AB är en konsult och juristbyrå som etablerades år 2010. Vi är idag Sveriges ledande konsult och juristbyrå inom mångfald och jämställdhet. Vi bistår privata och offentliga verksamheter med allt i från att initiera, implementera och utvärdera jämställdhet- och mångfaldsarbetet till att säkra kompetensutvecklingen.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att bistå myndigheter, företag, organisationer och kommuner i att bli framgångsrika i deras arbete med värdegrunder mångfald/jämställdhet, icke-diskriminering och arbetsmiljö.

Vi ska hjälpa verksamheter att nå uppsatta mål och skapa bestående värden genom att öka kompetensen.

Vi agerar strategiskt bollplank, analyserar verksamheten för att identifiera förbättringspotentialer, föreslår konkreta förbättringsåtgärder och är aktivt behjälpliga vid implementering.

Vår kompetens

Vår breda kompetens är oslagbar. Vi hjälper myndigheter, företag, organisationer och kommuner att initiera, utveckla eller förbättra sitt arbete för mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Vi bistår även organisationers arbete för en bättre arbetsmiljö och hjälper dessa vidta åtgärder för att möta de krav som lagstiftningen ställer upp.

Vi har expertis inom diskrimineringslagstiftningen och det arbetsrättsliga området.

Det här är vi

VD:n har ordet

Vår ambition är att fortsätta ligga i framkant inom vårt expertisområde och alltid möta våra kunders behov. Därför hoppas jag att såväl gamla som nya kunder finner något till nytta bland våra tjänster. Låt oss veta annars!

Gina Sharro är utbildad jurist och arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, ledarskap- och organisationsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, såväl inom privat som offentlig verksamhet. Hon har erfarenhet från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål.

Gina har även författat artiklar, utvecklat verktyg, metoder, utbildat konsulter, certifierar samt utbildar inom Equality and Diversity Management programmet på Lunds Universitet.

E-post:

gina@equalsab.se

Engagemang

Vår ambition är att vara förespråkare, en stark drivkraft och att öka förståelsen för mångfaldsarbetet genom företagets sociala ansvar (CSR). Därför är vi med och initierar, finansierar eller är engagerade ”pro bono” i flertalet aktiviteter och projekt.

 • eQuals Award-priset syftar till att uppmärksamma, premiera och uppmuntra goda exempel i arbetet för en ökad mångfald på Sveriges arbetsplatser och delas ut till en person, företag eller organisation.
 • Expertpanel där en av våra jämställdhets- och mångfaldsexperter besvarar allmänhetens frågor inom ämnet.
 • Ambassadör för kvinnors företagande ska bidra till att väcka intresse för entreprenörskap, synliggöra kvinnors företagande och sprida kunskap om erfarenheterna som företagare. VD:n Gina Sharro är medlem. www.ambassador.se
 • E-biblioteket mangfald.com är Sveriges största bibliotek om mångfald i arbetslivet. Vi är partners och är med och driver det.

Värdegrunder

Vår vision

   • Att hjälpa myndigheter, företag, organisationer och kommuner att bli framgångsrika i jämställdhet- och mångfaldsarbetet.
   • Att vara mångfaldsarbetets förespråkare och ”top of mind” i Sverige.
   • Att vara en stark drivkraft för allas lika rättigheter och möjligheter i samhället.
   • Att öka förståelsen för mångfald genom diverse insatser såsom författa artiklar, TV-program och skriva böcker på området.
equals-bild

Vårt unikum

Heltäckande service

Vi erbjuder er en service som är svår att hitta någon annanstans. Då vi kan hjälpa er genom hela processen med att analysera, utveckla, implementera och utvärdera ert mångfaldsarbete.

 

Garanti

Vi är de enda som garanterar att arbetet sker i enlighet med gällande lagstiftning, senaste forskning och vetenskap. Vi använder oss även av DO:s arbetsmetoder.

Metod SPR

Vi använder en vetenskapligt grundad organisations- utvecklingsprocess som upplevs vara enkel och tidseffektiv med spännande verktyg i mångfald- och jämställdhetsarbetet.

Vårt utbud

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.

[ssba]