Få företaget att växa genom strategiskt arbete med jämställdhet och mångfald!

 

Det första affärsutvecklingsprogrammet i sitt slag!

Du och företaget får en unik chans att vara med i ett program för affärsutveckling inom strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete som resulterar i:

 • konkurrensfördel
 • drivfaktor för tillväxt
 • hållbart företagande
 • ökad lönsamhet

 

Du erbjuds

Du får grundläggande kunskap, konkreta verktyg och företagsspecifik rådgivning för att kunna arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald. Som i sin tur leder till utveckling av företaget, ledningen och medarbetarna.

 • 3 dagars kompetenshöjande utbildning (3-4 tillfällen)
 • 5 timmars företagsspecifik rådgivning
 • processledning, coachning och metodstöd
 • metod och konkreta verktyg för affärsutveckling

 

Programtid

Programmet pågår mellan den 2014-03-13 och 2014-11-30.

 • Introduktionsträff: 1 september 2014, kl: 13.00 – 13.30.
 • Utbildningsstart: 8 september 2014, kl: 08.30 -17.30.
 • Workshopsdag: 29 september 2014, kl: 8.30 – 10.30.

 

Investeringskostnad

Programmet subventioneras av Länsstyrelsen Stockholm och kostar endast 5000 kr per deltagare. Deltagarantalet är begränsat till två deltagare per företag.

 

Affärsutvecklingsprogrammet SPR ®

Bakgrund:

Affärsutvecklingsprogrammet har utvecklats av eQuals AB på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm, Kvinnors Företagande, Entreprenuer Sthlm och Tillväxtverket. Programmet bygger på den vetenskapliga metoden, SPR och bästa praxis på området för ökad affärsnytta. SPR är en organisationsutvecklingsprocess som upplevs vara enkel, tidseffektiv med spännande utvecklingsverktyg.

Programmet innebär:

– utbildning av de deltagande ansvariga från företagen som ingår i programmet

– löpande rådgivning såsom företagsspecifik rådgivning, metodstöd, verktyg och processledning för verksamhetsintegrering av jämställdhet och mångfald

 

Programmet innebär vidare:

– att rådgivningen avser en behovsanpassad sammanhållen process för affärsutveckling, som erbjuder olika moment som är av vikt för företagare med tillväxtambitioner genom att arbeta strategiskt med jämställdhet.

Utbildning och rådgivning sker både i större och mindre grupper så att nätverkande och erfarenhetsutbyte möjliggörs mellan deltagande företag. Vår företagsspecifika rådgivning utgår från ert individuella behov och kan exempelvis innehålla några av följande teman: värdegrundsarbete, normkritiskt tänkande, genusmedvetet ledarskap, förändringsprocesser, personalfrågor, försäljning, marknadsföring, marknadskommunikation, kvalitetssäkring, marknads- och kundkännedom, effektivisering, innovationsdriven organisation etc.

 

Upplägg och innehåll

Programmet utgår från SPR- Start, Practise and Result. De tre stegen är utformade som hel- och halvdagsutbildningar med tillhörande workshop, metod och verktyg. Stegen ska ge en grundläggande kunskap inom området och skapa förutsättningar för både förståelse och ett praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete hos företagen.

Mellan delmomenten ges företagsspecifik rådgivning och processledning så att deltagarna klarar att inventera, initiera och utveckla arbetet med mångfald och jämställdhet på sina respektive arbetsplatser.

arbetsmetod1. Introduktion, Initiera och inventera i nuläge/ plan

Steg 1 ’Best Start’

Här görs en genomgång av behov, organisation och mål. Vad vill er organisation uppnå och var befinner ni er i fråga om jämställdhet, mångfald, och diskriminering? Här finns det främst behov av inspiration, kunskap genom utbildning och förslag på hur arbete med strategisk mångfald och jämställdhet går till.

 

2. Grundläggande kunskap inom jämställdhet och mångfald och praktiskt arbete

Steg 2 ’Best Practice’

I denna utbildningsdel går vi igenom strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i ledarskapet, med medarbetarna och vid rekrytering. Era visioner och mål blir nu tydligare och ni genomför diverse aktiviteter. Fokus läggs på att skapa hållbart företagande genom att ta fram/ revidera organisationens vision, policy och interna nulägesanalyser.

 

3 Process, metod, och verktyg för strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete med casebaserade workshops.

Steg 3 ’Best Result’

Denna sista del fokuserar på affärsutveckling i praktiken. Hur går det praktiska mångfaldsarbetet? Vilka justeringar/ förändringar behövs av vår plan och strategi? Vilket stöd behöver organisationen? Hur kan vi utvecklas?

Vilka är eQuals AB?

eQuals AB är Sveriges ledande konsultbyrå som tillhandahåller rådgivning, utbildning, ledarskaps- och organisationsutveckling inom jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Vi bistår privata och offentliga verksamheter med allt i från att initiera, implementera och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsarbetet till att säkra kompetensutvecklingen. Metod- och utvärderingsarbete samt kvalificerad kompetens inom jämställdhet, genus, mångfald, likabehandling och arbetsmiljö finns sedan tidigare uppdrag. Expertis finns även i gällande lagstiftning och arbetsgivaransvar inom diskriminering, arbetsrätt och MR.

Konsulten Gina Sharro har gedigen kompetens i strategisk jämställdhets- och mångfaldsarbete, normkritiskt arbete, arbete med jämställdhetsintegrering, utbildning, rådgivning och processledning.

 

Metod och verktyg

Vår metodik utgår från normkritiskt perspektiv, antidiskriminering och tillgänglighet samt metod för strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete, kopplat till verksamhetsnyttan.

Det pedagogiska upplägget i uppdraget handlar om att skapa intresse och involvera deltagarna i processen mot ökad jämställdhet och mångfald för att bana väg för dialog och reflektioner. Av erfarenhet vet vi att upplevelsebaserad inlärning med övningar, reflektioner och teori, ger deltagarna möjligheter till insikter och förståelse som kan generera nya beteenden och handlingar. Fokus kommer ligga på att utforma utbildning och rådgivning (där det lämpar sig) genom en interaktion och praktiskt arbete med deltagarna.

Arbetet utgår från senaste forskning på området och vetenskapligt grundande metoder för jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Vi arbetar helt i linje med DO:s arbetsmetoder och garanterar att arbetet sker i enlighet med rådande lagstiftning.

Fokus ligger på interaktion och praktisk arbete med deltagarna, något som vi av erfarenhet vet leder till reflektioner kring teorin samt insikter och förståelser som kan generera nya beteenden och handlingar.

 

Konsult och programansvarig

Gina Sharro är utbildad jurist med specialisering inom diskriminering och mänskliga rättigheter. Hon arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, ledarskap- och organisationsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, såväl inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har även erfarenhet från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål. Gina har arbetat som sakkunnig för Rikspolisstyrelsen, DO, Länsstyrelsen m.fl. Hon har gedigen erfarenhet av leda seminarier och har tidigare arbetat som handläggare på kommunala och statliga förvaltningar inom områdena konsumenträtt, förvaltningsrätt och migrationsrätt.

Gina har även utvecklat metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering samt för att mäta jämställdhet/mångfald med nyckeltal. Hon har författat artiklar och utbildat konsulter samt undervisar inom Equality and Diversity Management programmet på Lunds Universitet.

 

 

På uppdrag av

KvForetag_rgb_200px1Tillvaxtverket_300pxlst_centr_tryck_farg entrepreneurSTHLM

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan gör du i kolumnen till höger.

 

Kontaktinfo

Telefonnummer:

08 684 293 00

E-post:

info@equalsab.se

[ssba]

Intresseanmälan

Välkommen att skicka in din intresseanmälan. Vi kontaktar dig inom 7 dagar efter mottagen anmälan.

Ditt namn (obligatorisk)

Företag (obligatorisk)

Titel (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

OBS! Endast företag med fem eller fler anställda kan anmäla sig till programmet.

Efterfrågan på programmet är stort och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval bland de anmälda företagen.

Vid frågor kontakta oss på 08 684 293 00.

Utskriftsbar version av programmet

PDF