Aktuell Hållbarhet Bonnier Utbildning -Mångfald och inkludering strategi, verktyg och metoder i praktiken

28 november 2017 Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig…

Details

Fråga experten och nyhetsbrev – Vad gäller enligt den nya diskrimineringslagen och vad innebär den i praktiken för verksamheten?

Vad gäller enligt den nya diskrimineringslagen och vad innebär den i praktiken för verksamheten? Den nya lagen ger ett bredare skydd mot diskriminering än för närvarande. Syftet med den nya lagen är att främja likabehandling och att förebygga diskriminering. Lagen förbättrar rättsskyddet hos de som blivit diskriminerade och utvidgar skyldigheten att främja likabehandling.   BRISTANDE…

Details

Mäta mångfald i årets Almedalen

Välkommen till Nyckeltalsinstitutets seminarium om att mäta mångfald där Gina Sharro, Mångfaldskonsult på eQuals AB, ingår i panelen och föreläsningen om att mäta mångfald. Får man, kan man, bör man mäta utländsk bakgrund? Ett seminarium om hur vi går tillväga för att bedriva ett målmedvetet mångfaldsarbete. Med hjälp av kartläggning och analys går det att målsätta…

Details