Vi tillhandahåller utbildning, rådgivning, ledarskap- och organisationsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö. Vi håller även inspirerande och kunskapshöjande föredrag, frukostseminarier och workshops. Alla utbildningar går att få skräddarsydda och arbetsplatsanpassade.

Ledarskapsutbildning

– Aiming for diversity

Kursen ger er kunskap om vad ledningen och cheferna har för roll och betydelse för mångfald och god företagskultur. Ni får tips och råd för hur ni kan arbeta med jämställdhet- och mångfaldsintegrering på arbetsplatsen.

Läs mer

5 stegsprogrammet

– för ökad kulturell mångfald på den svenska arbetsmarknaden

Kursen ger er kunskaper i hur ni i fem steg kan hantera och öka mångfalden på arbetsplatsen, samt idéer på hur ni implementerar och utvecklar stegen till er fördel.

Läs mer

Mångfald, diskriminering och likabehandling

– Vad är det och hur skapar vi det på vår arbetsplats?

Utbildningen ger er kunskaper i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald. Ni får dessutom verktyg för att implementera aktiva åtgärder och jämställdhets-, mångfalds-, likabehandlingsplaner på arbetsplatsen.

Läs mer

Affärsnytta med mångfald

– Det är ”Big business”!

Utbildningen ger er kunskaper i vad det innebär med mångfald och jämställdhet samt hur det kan generera stora vinster i en verksamhet. Ni får en bild av omvärlden och den samtid vi verkar i, hur man når nya marknader och kunder samt hur snäva referensramar kan begränsa nyttan med mångfald. Ni får även konkreta tips och råd för hur er verksamhet kan initiera eller utveckla mångfaldsarbetet i er verksamhet.

Läs mer

Utbildningen ger er kunskap om vad ledningen och cheferna har för roll och betydelse för mångfald och god företagskultur. Upplägget utgår från vad ni som chefer kan göra för att bli bra förebilder, kulturbärare och inspiratörer för era medarbetare. Ni får även tips och råd för hur ni kan arbeta med jämställdhet- och mångfaldsintegrering på arbetsplatsen.

Läs mer

Attrahera och rekrytera mångfald?

– Kvalitetssäkrad Rekryteringsprocess

Utbildningen ger er kunskap i hur en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess går till och vi guidar er genom processens tio steg; från utlysning till anställning. Dessutom får ni en inblick i hur olika fall bedöms i praxis, om senaste forskning samt verktyg och metod för att lyckas med en kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering.

Läs mer

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

– Frukostseminarium

Frukostseminariet ger er en introduktion till hur man praktiskt kan arbeta med sin rekrytering för att få in mer mångfald på arbetsplatsen, genom en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. 

Läs mer

Psykosociala Arbetsmiljön

– Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Utbildningen ger er kunskaper om hur man förebygger, förbättrar och utvecklar arbetsmiljön samt tips och råd om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

Läs mer

Vårt utbud

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.

[ssba]