5 stegsprogrammet

– för ökad kulturell mångfald på den svenska arbetsmarknaden

Alla företag har något att vinna på en ökad mångfald bland anställda och ledning. Vinsten ligger i att få en lönsam affärsstrategi, ökad trivsel och kreativitet bland personal, ökad kundkännedom, stärkt employer branding och att få in den kompetens som organisationen har behov av.

För att nå dit krävs det konkreta åtgärder av arbetsgivarna för att förbättra den kulturella mångfalden. Working for Change lanserade ett femstegsprogram som har tagits fram av Gina Sharro, jurist och konsult på eQuals AB, som företag och organisationer kan följa för att hantera och öka den kulturella mångfalden på arbetsplatsen.

Den här kursen ger en introduktion till vad praktiskt mångfaldsarbete är och hur det går till samt ger konkreta verktyg i form av 5 steg. Utbildningen varvar teoriavsnitt med praktiska övningar och diskussioner. Efter kursens slut ska ni på er arbetsplats kunna initiera eller utveckla ert mångfaldsarbete och ta del av verksamhetsnyttan med mångfald med utgångspunkt i 5 konkreta steg.

 

De 5 stegen ur kursinnehållet:

1. Kulturell mångfald är en ledningsfråga
– frågan måste definieras, medvetandegöras och hanteras på ledningsnivå. Vad gäller och hur genomförs det?

2. Nulägesanalys
– Verksamheten bör analyseras genom exempelvis medarbetarundersökning och säkra en inkluderande rekryteringsprocess. Vad gäller och hur genomförs det?

3. Utarbeta en strategi och kommunicera den internt och externt
– kommunicera målsättning, strategi,  policies och plan med mångfalden tydligt. Vad gäller och hur genomförs det?

4. Annonsera externt
– analysera och utveckla annonsering, sökvägar och kanaler. Vad gäller och hur genomförs det?

5. Sätt konkreta mål, belöna och utvärdera arbetet
– ledning kopplar insatser till nulägesanalysens resultat, kvantifierar mål och utvärderar insatser som belönas. Vad gäller och hur genomförs det?

Nästa kurstillfälle: Kommer inom kort.

Tid: 08.45 – 15.45

Adress: Blå hallen, Vasagatan 11, mitt i city, ett stenkast från Centralstationen och Arlanda Express, hitta hit >>

*Kursavgift:  5 400 kr/person. I priset ingår lunch, fika, kursmaterial samt kursbevis.

Kursmål: Kursen kommer att ge deltagarna kunskaper i praktiskt mångfaldsarbete och hur man hanterar och ökar mångfalden på arbetsplatsen. Du som deltagare kommer att presenteras för de 5 stegen och få verktyg för att kunna använda dem praktiskt i verksamheten.

Målgrupp och Förkunskaper: Chefer, ledare, HR, Business managers/Affärsområdesansvariga, mångfaldsansvariga och konsulter.

Kurshållare: Gina Sharro, jurist och mångfaldskonsult, eQuals AB.

Gina Sharros kompetens är unik och oslagbar. Hon är utbildad jurist och arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, organisations- och ledarskapsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, såväl inom privat som offentlig verksamhet. Hon har erfarenhet från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål. Gina har författat artiklar, utvecklat verktyg, metoder, utbildat konsulter, certifierar samt utbildar inom Equality and Diversity Management programmet på Lunds Universitet.

[ssba]

 

Nästa kurstillfälle: Kommer inom kort

Tid: 08.45 – 15.45

Adress: Blå hallen, Vasagatan 11, mitt i city, ett stenkast från Centralstationen och Arlanda Express, hitta hit >>

*Kursavgift:  5 400 kr/person. I priset ingår lunch, fika, kursmaterial samt kursbevis.

Kursanmälan

Organisation (obligatorisk)

Org nr(obligatorisk)

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Fakturaadress (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Övrigt (allergier, specialkost m.m):

För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Kod

*Observera att anmälan är bindande. Det går dock att avanmäla sig kostnadsfritt fram till 7 dagar innan kursdagen. Vid senare avbokning debiteras 50 % av avgiften.

Våra andra utbildningar

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.