Mångfald, diskriminering och likabehandling

Vad är det och hur skapar vi det på vår arbetsplats?

Mångfald, diskriminering likabehandlingVåra egna attityder och värderingar påverkar vår syn både på oss själva och andra och avgör också hur vi agerar och interagerar- som kollega, chef, ledare och organisation. Målet med utbildningen är att öka deltagarnas medvetenhet om hur en inkluderande miljö bidrar till ökad verksamhetsnytta samt om hur egna föreställningar och beteenden påverkar organisationens möjlighet att uppnå detta. Bemötande såväl internt som externt diskuteras.

Vidare ges kunskap i gällande lagstiftning och genomgång av arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter respektive rättigheter. Tips på vad som kan ingå i en jämställdhets- och likabehandlingsplan, lönekartläggning och hur förebyggande arbete måste bedrivas.

Under utbildningen varvas teoriavsnitt med praktiska övningar och gruppvisa diskussioner. Deltagarna får underlag i form av power point-bilder, övningar och diskussionsfrågor att kunna använda på sina egna arbetsplatser.

Kursmål: Kursen kommer att ge deltagarna kunskaper i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald. Du kommer som arbetsgivare eller arbetstagare veta vilka lagar du måste följa och vilka skyldigheter och rättigheter du har gentemot din arbetstagare respektive arbetsgivare. Kursen ger vidare kännedom om aktiva åtgärder och jämställdhets-, mångfalds-, likabehandlingsplaner som kan implementeras på arbetsplatsen.

Målgrupp och Förkunskaper: Kursen riktar sig till arbetsgivare, arbetstagare, chefer, HR, ansvarig för mångfald och jämställdhet. Inga förkunskaper krävs.

Omfattning/ Tid: Heldagsutbildning. Kursen ges både som grundkurs och fortsättningskurs (grundläggande förkunskaper krävs).

Plats: eQuals lokaler, utbildningssal Blå hallen, Vasagatan 11, mitt i city, ett stenkast från Centralstationen och Arlanda Express, hitta hit >> eller enligt överenskommelse.

Kursavgift: Enligt offert. I priset ingår lunch, fika, kursmaterial samt kursbevis.

Kurshållare: Gina Sharro, jurist och mångfaldskonsult, eQuals AB.

Gina Sharros kompetens är unik och oslagbar. Hon är utbildad jurist och arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, organisations- och ledarskapsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, såväl inom privat som offentlig verksamhet. Hon har erfarenhet från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål. Gina har författat artiklar, utvecklat verktyg, metoder, utbildat konsulter, certifierar samt utbildar inom Equality and Diversity Management programmet på Lunds Universitet.

[ssba]

Anmäl dig här

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.