Mångfald, jämställdhet och inkludering för chefer och ledare

– Diversity Management

Chef-och-ledarskap1En chef och ledarskapsutbildning som ger en översiktlig och informativ introduktion inom jämställdhet, mångfald, likabehandling och gällande rätt. Det handlar främst om att introducera medarbetarna till definitioner på t.ex. värdegrundsarbete, diskriminering, jämställdhet, mångfald, likabehandling, normer och värderingar samt generellt om gällande lagregleringar med fokus på arbetsgivarens ansvar.

Utbildningen fokuserar på chefernas och ledarnas roll och betydelse för ökad mångfald och god företagskultur. Upplägget anpassas till hur mycket som ska ha utgångspunkt i chefskap, med behov av formella kunskapskrav i arbetsgivaransvar och ledarskap, som mer tar sikte på förebild, kulturbärare och inspiratör för medarbetarna. Nedan ges exempel på innehåll.

 

– Sveriges jämställdhet i politik och lag: Sveriges jämställdhetspolitiska mål, diskrimineringslagen, internationella konventioner och minoriteter.

– Jämställdhet och mångfald i Sverige- demografi och statistik.

– Jämställdhet, mångfald och likabehandling; vad är det och hur uppnår vi det?

– Jämställdhet/likabehandlingsplan och aktiva åtgärder (bl.a. arbetsgivaransvar för att motverka diskriminering).

– Normkritik: Vad betyder det att tänka normkritiskt? Hur kan jag/vi kritiskt granska hur normer görs och vilka effekter det får?

– Praktiska fall och dilemman. Vi går igenom hur diskrimineringslagen tillämpas i olika situationer och på olika delar av arbetsplatsen.

Workshopen kommer att belysa och ge exempel på hur ledningen konkret kan arbeta med olika delar av det strategiska arbetet med att skapa en arbetsplats med en blandning av bakgrund och kompetens som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering (mångfald). Ni i ledningsgruppen får tips om hur ni själva och tillsammans med er organisation kan gå vidare från antidiskriminering till inkludering och hur ni kan fördjupa er inom olika områden.

Här ska det ges rum och tid att diskutera ens egen syn på sin roll och vad det kan innebära att leda mångfald. Deltagarna får frågor, uppgifter att lösa, diskutera sin roll i grupp, filmsekvenser spelas upp och deltagarna kan spela mångfaldspel för att mana till diskussion om diskriminering mm. Ni får ta del av vår vetenskapligt utvecklade metod SPR för jämställdhet- och mångfaldsintegrering samt konkreta tips och verktyg.

Kursmål:

Målgrupp och Förkunskaper: Seminariet riktar sig till chefer, rekryterare, HR, ledningsgrupper och styrelser. Inga förkunskaper krävs för grundläggande kursen. Fortsättningskurs finns (grundläggande kunskaper krävs).

Omfattning/ Tid: Halvdag och heldag.

Plats: eQuals lokaler, utbildningssal Blå hallen, Vasagatan 11, mitt i city, ett stenkast från Centralstationen och Arlanda Express, hitta hit >> eller enligt överenskommelse

Kursavgift: Enligt offert. I priset ingår lunch, fika, kursmaterial samt kursbevis.

Föreläsare: Gina Sharro, jurist och mångfaldskonsult, eQuals AB.

Gina Sharros kompetens är unik och oslagbar. Hon är utbildad jurist och arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, organisations- och ledarskapsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, såväl inom privat som offentlig verksamhet. Hon har erfarenhet från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål. Gina har författat artiklar, utvecklat verktyg, metoder, utbildat konsulter, certifierar samt utbildar inom Equality and Diversity Management programmet på Lunds Universitet.

[ssba]

Anmäl dig här

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Tjänster

Våra konsulttjänster underlättar verksamheters arbete med att initiera eller utveckla jämställdhet-, mångfald- och arbetsmiljöarbetet, kartlägga verksamheter, upprätta jämställdhet- och mångfaldsplaner, kvalitetssäkra rekryteringsprocesser, utbildningar och ledarskap- och organisationsutveckling.

 

För mer info klicka på Q.

Utbildningar

Vi håller inspirerande och kompetenshöjande föredrag, seminarier och workshops. Vi utbildar ledningsgrupper, HR, personalansvariga och konsulter inom mångfald, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö. Ni erbjuds även skräddarsydda utbildningar.

 

För mer info klicka på Q.

Expertis

Vi hjälper er att integrera jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i det praktiska arbetet ute i verksamheten samt att uppfylla arbetsgivaransvaret enligt gällande rätt. Ni erbjuds även diplomerande och certifierande utbildningar inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

 

För mer info klicka på Q.